Zpracování projektů modernizace / rekonstrukce zařízení typu parogenerátory (PG), kompenzátory objemu (KO) VVER 440 a VVER 1000

Nabízíme:

 • zpracování úvodního a prováděcího projektu modernizace / rekonstrukce zařízení
 • zpracování návrhového pevnostního výpočtu
 • externě zabezpečíme / zkoordinujeme zpracování kontrolního pevnostního výpočtu včetně případného tepelně-hydraulického výpočtu
 • zpracování výrobní výkresové dokumentace
 • výrobu jednotlivých komponent a jejich montáž na energobloku JE

Řešení technických problémů a neshod na JE

Poskytujeme tyto technické služby při řešení konkrétních technických problémů:

 • konstrukční práce (zpracování konstrukčních návrhů dílčích řešení, zpracování realizační konstrukční dokumentace, posuzování nalezených vad v průběhu provozních odstávek energobloků, zpracování stanovisek k provozu zařízení a pod.)
 • technologické práce (zpracování směrných technologických postupů oprav, zpracování dokumentace svařování)
 • technický dozor při realizaci prací na JE (konstrukční, technologický, svářečský)

Servisní práce na jaderných elektrárnách (JE) při odstávkách energobloků

Naše činnosti v rámci servisních prácí na JE při odstávkách bloků zahrnují především tyto činnosti:

 • demontážní a montážní práce (roztěsňování a zatěsňování přírubových spojů parogenerátorů, kompenzátorů objemu)
 • příprava zařízení pro nedestruktivní kontroly
 • opravy zjištěných defektů (vybroušení, zavaření)
 • opravy některých typových vad (výměna elektroohříváků kompenzátoru objemu VVER 440, oprava závitových hnízd přírubových spojů parogenerátorů, oprava těsnicích ploch přírubových spojů apod.)

Náhradní díly a díly pro opravy JE

Zajišťujeme výrobu náhradních dílů typu spojovací materiál pro přírubové spoje parogenerátorů a kompenzátorů objemu (základní materiály typu 38ChN3MFA, 25Ch1MF, ChN35VT-VD), záslepky teplosměnných trubek parogenerátorů (základní materiál 08Ch18N10T) a pod.
Zabezpečujeme dodávku polotovarů, zejména výkovků typu 22K, pro zabezpečení typových oprav na energoblocích JE dle požadavku zákazníka.
Rovněž zajišťujeme výrobu potřebných nových dílů pro opravy (např. speciální záslepky, nátrubky).

Výroba ocelových konstrukcí

Vyrábíme ocelové konstrukce z materiálu S235 a S355, maximální hmotnost jednoho dílce 25 tun, maximální rozměr expedičního dílce 4,5 x 4,5 x 25 metrů (šířka x výška x délka)
Nabízíme výrobu následujících typů ocelových konstrukcí:

 • Technologické konstrukce: konstrukce pro rýpadla, zakladače, jeřáby, dopravníky, výsypky, třídiče, mlýny
 • Konstrukce pro energetiku: konstrukce pro elektrárny, spalovny, koksovny, schodišťové věž, stožáry, plošiny a lávky
 • Halové systémy: haly výrobní, skladové, přístavky stávajících hal
 • Objekty občanského vybavení: kancelářské a obytné budovy, sportovní haly a tribuny, výstavní pavilony, nákupní a garážové objekty
 • Mosty: silniční mosty, průmyslové a potrubní mosty, cyklolávky, lávky pro chodce
 • Modulové systémy: kontejnery, obytné moduly
 • Pomocné prvky pro montáž OK

Umíme externě zabezpečit statický výpočet konstrukce a zpracování výrobní výkresové dokumentace
Umíme externě zajistit montáž vyrobené ocelové konstrukce na místě určení
Kontakty:
Vedoucí výroby: ing. Josef Kolář josef.kolar@egeservice.cz mob.:+420 703 891 201
Vrchní mistr: Pavel Michálek pavel.michalek@egeservice.cz mob.:+420 703 891 202
Podpora výroby: ing. Milan Krokosch milan.krokosch@egeservice.cz mob.:+420 703 891 206
Obchod: Ing. Radka Lipková radka.lipkova@egeservice.cz mob.: +420 603 559 176