Naše společnost EGE Service s.r.o. není majetkově ani komerčně spojena s firmou EG Engineering, a.s., která se nachází v insolvenci.

Krátce o nás

Společnost EGE Service s.r.o. vznikla v roce 2018, v oblasti servisu jaderných elektráren naše společnost navazuje na činnosti společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. se zaměřením na údržbu, kontroly a opravy parogenerátorů a kompenzátorů objemu typu VVER.

V červenci 2018 jsme rozšířili činnost společnosti o výrobu ocelových konstrukcí. Rovněž v tomto oboru navazujeme na činnost společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Zaměstnanci naší společnosti tak pracují v oblasti servisu jaderných elektráren nepřetržitě od roku 1985, nejdříve na JE Bohunice (Slovensko) a JE Dukovany, v současnosti především na JE Temelín a JE Dukovany. Podíleli se i na dostavbě JE Mochovce (Slovensko). Ve výrobě ocelových konstrukcí navazují na více než 150. letou tradici.

Firma EGE Service sídlí v Ostravě – Radvanicích.

Kontaktní adresa:
Lihovarská 1378/11
716 00 Ostrava – Radvanice
IČO: 06212514

Aktuality

  • Proběhla certifikace společnosti na zavedení systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016. Datum vydání certifikátu 28.6.2018.
    Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal naší společnosti Rozhodnutí o povolení k vykonávání služeb v kontrolovaných pásmech jaderných elektráren. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.6.2018.
  • Úspěšně proběhla certifikace společnosti na zavedení systému výroby dle ČSN EN ISO 3834-2, datum vydání certifikátu 25.10.2018.
  • Úspěšně proběhl společný zákaznický audit ŠKODA JS a ČEZ zaměřený na plnění požadavků atomového zákona č. 263/2016 Sb. a prováděcí vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. Datum vystavení potvrzení kvalifikovaného dodavatele ze strany ŠKODA JS je 25.10.2018, datum vystavení oprávnění organizace ze strany ČEZ je 12.10.2018.
  • Probíhá certifikace pro ocelové konstrukce dle EN1090 a dle ČSN EN ISO 3834-2.
  • Byly dokončeny stavební úpravy výrobní haly v areálu Bastro v Radvanicích, bylo dodáno nové výrobní zařízení, již probíhá výroba zakázek v segmentu jaderné energetiky a segmentu ocelových konstrukcí.